28 มกราคม 2562 ปัญหาฝุ่นเริ่มกระทบธุรกิจท่องเที่ยว

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277294

แม้ขณะนี้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติยังคงเข้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามปกติ เเต่บางธุรกิจยืนยันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มส่งผลกระทบโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมกลางเเจ้ง เช่น การท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ที่ลูกค้าขอยกเลิกเเละเลื่อนการร่วมกิจกรรมที่กระทบเเล้ว ลูกค้าบางส่วนได้ขอยกเลิก หรือ เลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมบ้างแล้ว โดยตนเองกังวลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจกระทบการวางแผนธุรกิจรวมถึงรายได้ ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงรายได้ของบริษัทเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านในชุมชนด้วยเพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นเชื่อมโยงกัน ที่กังวลในขณะนี้คือ ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจกระทบสุขภาพและพัฒนาเด็กเพราะถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ปิดไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว ยังไม่กระทบภาพรวมการท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีวันหยุดยาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางตามแผนที่วางไว้ก่อนเกิดปัญหา แต่ตัวแทนบริษัทนำนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มสอบถามสถานการณ์ดังกล่าวมาบ้างแล้ว ซึ่งก็พบว่าสัญญาณการจองโปรแกรมทัวร์และห้องพักล่วงหน้าในช่วงเทศกาลวันหยุด ตรุษจีน ชะลอตัวลง นักเศรษฐศาสตร์ ประจำธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เห็นว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน เริ่มขยายวงกว้างนอกเหนือจากกรุงเทพฯ อาจกระทบการท่องเที่ยวจากจีน เเม้จะไม่ยกเลิกเเต่ก็ไม่พบสัญญาณการเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคาดว่าอาจเป็นผลปัญหามลพิษและค่าเงินบาท ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนบางส่วนหันไปเดินทางในเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับท่องเที่ยวในไทย